Αποζημίωση, παράπονα, διακοπή ασφάλισης αυτοκινήτου.

Τι μπορώ να κάνω εάν η ασφαλιστική εταιρία καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωσή μου; 

Θα πρέπει σε πρώτη φάση να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τους λόγους που δεν σας καταβάλλει την αποζημίωση.

Ακολούθως, εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε, εφόσον είστε τρίτος ζημιωθείς, να υποβάλετε συγκεκριμένη καταγγελία είτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος που είναι η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εννοείται βεβαίως ότι μπορείτε να ακολουθήσετε και τη δικαστική οδό.  

Στην περίπτωση που το παράπονό σας στρέφεται κατά της δικής σας ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε επιπλέον να απευθυνθείτε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών – παραπόνων), η οποία οφείλει να δέχεται αιτιάσεις από τους ενδιαφερόμενους και να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή τους, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης για τα θέματα που τίθενται (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 88/05.04.2016).  

Ως αιτίαση για τους σκοπούς της ως άνω ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτιάσεων νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρία. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει ωστόσο τις αναγγελίες απαιτήσεων ή τις αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων, τα οποία παραλαμβάνονται και απαντώνται από τις λοιπές αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρίας.  

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  (Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα, τηλ.: 1520 , φαξ: 210 3843 549, e-mail: 1520@efpolis.gr)  

Τράπεζα της Ελλάδος, Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 3201 111, www.bankofgreece.gr) 

Συνήγορος του Καταναλωτή  (Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα, τηλ.: 210 6460 612, 210 6460 862, 210 6460 458, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, www.synigoroskatanaloti.gr) 

 Μπορώ να διακόψω την ασφάλισή μου από μία ασφαλιστική εταιρία και να συνάψω νέα με άλλη; 

Ναι, μπορείτε να διακόψετε την ασφάλιση από μία ασφαλιστική εταιρία και να συνάψετε νέα με άλλη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να αποστείλετε στην ασφαλιστική εταιρία, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε ηλεκτρονικά, επιστολή με την οποία να ζητάτε τη διακοπή της ασφάλισής σας.  

Θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζετε ότι η ασφάλισή σας παύει να ισχύει άμεσα και μάλιστα από την ημερομηνία που η επιστολή σας θα περιέλθει στην ασφαλιστική επιχείρηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.