Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου ( Ερωτήσεις - Απαντήσεις)

 


Έχω υποχρέωση από το Νόμο να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου; 

Εάν ναι, σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας. 

Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η πληρέστερη, κατά το δυνατόν, διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών) που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου. 

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας εξασφάλιση, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών του δικού σας αυτοκινήτου, ακόμη και στην περίπτωση που εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα. 

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 237/86 και τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

 Ποιο όχημα χαρακτηρίζεται “αυτοκίνητο” σύμφωνα με το Νόμο; 

Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών. Ως όχημα θεωρείται και το ρυμουλκούμενο είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι.

Πηγή: ΕΑΕΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.