Ασφάλεια Σκαφών :Σε ασφαλή νερά με την Ευρώπη Ασφαλιστική Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης σκαφών αναψυχής από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και ταξιδέψτε με ασφάλεια…

Μηχανοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης

Καλύψεις / Όρια Αποζημίωσης

 • Σωματικές βλάβες/Θάνατος από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) €50.000 κατ’άτομο, με ανώτατο ποσό ανά συμβάν – € 500.000
 • Υλικές ζημιές από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) ανά γεγονός & ετησίως – € 150.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά γεγονός & ετησίως –  € 150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο – € 800.000
   

Απαλλαγές :  Ισχύει απαλλαγή μόνο για τα Jet Ski € 250 σε κάθε υλική ζημιά.

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα σκάφη έλκουν θαλάσσιο σκι, μπανάνες, rings ή άλλα παρεμφερή (εκτός αλεξίπτωτου), το όριο ασφάλισης ανέρχεται σε €20.000 ανά γεγονός και ετησίως, με προσαύξηση το ως άνω τιμολογίου κατά 10%.

Περισσότερες  πληροφορίες εδώ 

Μη Μηχανοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης

Καλύψεις / Όρια αποζημίωσης

 • Σωματικές βλάβες/Θάνατος από ατύχημα ανά γεγονός & ετησίως – € 250.000
 • Υλικές ζημιές από ατύχημα ανά γεγονός & ετησίως – €  90.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο – € 340.000

Απαλλαγές :Δεν υπάρχουν απαλλαγές στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Διευκρινίσεις

 • Tα συμβόλαια εκδίδονται μόνο με ετήσια διάρκεια, ανεξάρτητα από την περίοδο πλεύσης.
   
 • Ακύρωση και επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης του πρωτοτύπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης. 

Περισσότερες  πληροφορίες εδώ

Ιστιοπλοϊκά έως 10μ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε ασφάλιση, μηχανοκίνητων ή μη, ιστιοπλοϊκών σκαφών έως 10μέτρα, ιδιωτικής χρήσης.

Καλύψεις / Όρια αποζημίωσης

 • Σωματικές βλάβες/Θάνατος από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) €50.000 κατ’άτομο, με ανώτατο ποσό ανά συμβάν – € 500.000
 • Υλικές ζημιές από ατύχημα (επιβαινόντων & τρίτων) ανά γεγονός & ετησίως – € 150.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά γεγονός & ετησίως – € 150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο – € 800.000

Απαλλαγές: Δεν υπάρχουν απαλλαγές στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Διευκρινίσεις

 • Tα συμβόλαια εκδίδονται μόνο με ετήσια διάρκεια, ανεξάρτητα από την περίοδο πλεύσης.
   
 • Ακύρωση και επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης του πρωτοτύπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης. 

Περισσότερες  πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.