Ασφάλεια Αυτοκινητου-Η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου και γιατί δεν πρέπει να κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο όχημα

 


Στην Ελλάδα η ασφάλεια αυτοκινήτου για αστική ευθύνη έναντι τρίτων  είναι υποχρεωτική ενώ τα ασφάλιστρα θεωρούνται από τα πιο φθηνά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο πολλοί οδηγοί 550.000, όπως δείχνουν τα πιο πρόσφατα ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, κυκλοφορούν ανασφάλιστοι.

Συνεπώς όσοι δεν ασφαλίζουν ή καθυστερούν, για διάφορους λόγους, την ανανέωση της ασφάλειας αυτοκινήτου είναι εκτεθειμένοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι οδηγοί σε πολλούς κινδύνους. Εκτός από τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση ελέγχου  από την τροχαία ή την ηλεκτρονική διασταύρωση από το υπουργείο Οικονομικών, οι συνέπειες από την εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα είναι σημαντικές σε οικονομικό και ποινικό επίπεδο.

Πότε  είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αστικής ευθύνης  αυτοκινήτου; 

Σύμφωνα με το Νόμο η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού (ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους και ειναι υποχρεωτική 

Η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς τούτο να εξαρτάται από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.

Στην e-scrinium.com μπορείτε  εύκολα και γρήγορα να πάρετε προσφορές για την ασφάλεια αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, συγκρίνοντας τιμές από τις περισσότερες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες στην ασφάλιση αυτοκινήτου και να ασφαλιστείτε με απλές διαδικασίες. 

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται από το Νόμο σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Νόμος προβλέπει την επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων σε βάρος των παρανομούντων οδηγών, ιδιοκτητών και κατόχων που θέτουν σε κυκλοφορία ή οδηγούν ανασφάλιστο όχημα. Ειδικότερα:

Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 489/76 προβλέπεται ότι η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων με πράξη της Αστυνομικής Αρχής :

α) αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες,

β) αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του οχήματος σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια,

γ) χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που ο οδηγός του οχήματος είναι κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισμένο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο οδηγός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο.

Έχοντας γνώση όλων των παραπάνω δεδομένων σκεφτείτε αν αξίζει να έχετε σε κυκλοφορία ανασφάλιστο  όχημα ή να καθυστερείτε την ανανέωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.